Basisonderwijs
in Steenbergen

Samen betekenisvol leren

Betekenisvol onderwijs is meer dan rekenen, taal en spelling. Het is dátgene leren wat er op dat moment toe doet. We volgen onze kinderen in hun individuele groei en ontwikkeling. Bij Gummarus zien we het kind en passen daar ons onderwijssysteem op aan.

We willen kinderen uitrusten met vaardigheden waarmee ze zich staande kunnen houden én van toegevoegde waarde kunnen zijn in de maatschappij. We zien het belang in van ‘meer dan alleen een school zijn’. Op school maken kinderen herinneringen, en die herinneringen zijn waardevol en betekenisvol. Voor de rest van hun leven.

Toekomstbestendig onderwijs

In Nederland ben je ‘onderdeel van een geheel’. Daarom vinden we het belangrijk om kinderen te leren hoe ze van meerwaarde kunnen zijn, hoe ze zich kunnen bewegen in een snelgroeiende maatschappij en hoe ze het beste uit zichzelf én andere kunnen halen. Samenwerken is hierbij ontzettend belangrijk, want ‘Samen maken we de wereld’. Om toekomstbestendig onderwijs te kunnen bieden:

  • Leren we kinderen kennis, vaardigheden en competenties eigen te maken (kwalificatie).
  • Worden kinderen voorbereid op hun leven als onderdeel van de maatschappij (socialisatie).
  • Moedigen we kinderen aan om hun eigen drijfveren en passies te ontdekken (persoonsvorming).

Ontwikkelen op je eigen manier en in je eigen tempo

Bij Gummarus ontwikkelen kinderen zich op basis van leerlijnen van NieuwLeren. Door te werken met leerlijnen weten leerlingen wat hun leerdoelen zijn en leert ieder kind op zijn of haar eigen manier en in zijn eigen tempo. Ook zijn kinderen op deze manier (mede)eigenaar van hun eigen leerproces, waardoor er een intrinsieke motivatie bij leerlingen ontstaat. Onze leerkrachten geven instructies op maat in kleine groepen en zo krijgt ieder kind de aandacht die hij of zij verdient.

Door te werken met leerlijnen zorgen we er ook voor dat de doelen van peuters en kleuters in elkaar overgaan. Daardoor kan het zo zijn dat onze kleuters nog met doelen van de peuteropvang bezig zijn, maar andersom kan dat natuurlijk ook. Op deze manier spelen we in op de behoefte van ieder kind.

Oriëntatie op de wereld

Door middel van IPC (International Primary Curriculum) werken we aan verschillende leerdoelen en thema’s binnen de wereldoriënterende vakken. Het accent ligt hierbij niet op kennisoverdracht, maar op het ontwikkelen van vaardigheden. Onze kinderen ervaren op deze manier meer plezier in het leren en worden zich bewust van hun eigen ontwikkeling en groei. Ze snappen waaróm ze dingen leren en ontdekken hoe ze daar op hun eigen manier beter in worden. Dát noemen we betekenisvol leren.

Samen maken we de wereld

We zijn een open en toegankelijke school, die iedereen gelijke kansen biedt. Het maakt op onze school niet uit wie je bent of waar je vandaan komt. Iedereen hoort erbij, want samen maken we de wereld.

Creatieve vakken en beweging

Omdat we vinden dat school meer is dan alleen een plaats waar rekenen en taal centraal staan, zetten we op Gummarus vakdocenten in. Deze enthousiaste vakdocenten verzorgen bij ons Muziek, Beeldende Vorming en Bewegingsonderwijs.

Continurooster

We hanteren een continurooster en daardoor blijven de kinderen van Gummarus automatisch over op school. Ze eten dan samen met de leerkracht een boterhammetje in de klas en krijgen daarna de tijd om nog even te spelen met klasgenootjes op ons groene speelplein.